Organizatorzy

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

AIP to największa sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Europie, świadczących usługi proinnowacyjne.

AIP realizuje projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzi najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, by wprowadzać młodych Polaków na przedsiębiorcze tory.

Misją AIP jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Jesteśmy przekonani, że każdy pomysł na biznes można zrealizować. Ponad 2500 młodych firm przetestowało swoje pomysły na biznes. Aktualnie w 34 AIP w całym kraju działa ponad 1000 firm. AIP funkcjonują w oparciu o procedury systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001, są wpisane do Krajowego Systemu Usług oraz Krajowej Sieci Innowacji

www.inkubatory.pl