O projekcie

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej –Innowatorzy 2010” realizowany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości skierowany jest do środowiska akademickiego w szczególności:

  • studentów
  • doktorantów, absolwentów (12 m-cy od daty ukończenia studiów)
  • pracowników naukowych

„Kreator Innowacyjności” jest dla młodych naukowców szansą na rozwinięcie swoich innowacyjnych pomysłów i wprowadzenie ich w życie, dzięki możliwości przetestowania ich w ramach preinkubacji AIP. Usługa ta dostarcza początkującym przedsiębiorcom infrastrukturę niezbędną do zbudowania własnej firmy, m.in. obsługę prawną i księgową, oraz doradztwo.

Jak zgłosić się do projektu?

Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez ogólnopolski Konkurs Na Innowacyjny Pomysł Biznesowy i ma charakter otwartego konkursu na pomysł biznesowy. Wystarczy mieć ciekawy, innowacyjny pomysł i wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.kreator.innowatorzy.eu

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2010 do godz. 23.59.