Artykuły

Firmy typu spin off, spin out w Polsce.

Przedsiębiorczość akademicka jako przejaw gospodarki opartej na wiedzy.

Przedsiębiorczość akademicka.